Methode voor 100% kans op succes! Bel me gerust voor info.

Workshop: de noodzaak van transformatie, wordt ondernemer in loondienst! 26.04.2015

Visitekaartje-back02

Ondernemerschap in doen en denken zal bij een veranderende en verhardende arbeidsmarkt in belang toenemen en steeds concreter ingevuld gaan worden. Die wens leeft al bij veel werkgevers, dus het is zaak daar als werknemer zo goed mogelijk op af te stemmen. Het beeld van de traditionele werknemer in loondienst die “alleen nog maar” op zijn eigen functioneren gericht hoeft te zijn zal vrijwel verdwijnen. Want onvoldoende flexibel, pro-actief en productief. De slimme, oplettende mens heeft dat natuurlijk allang geconstateerd. Toch mag het ronduit verbazingwekkend heten dat de implicaties daarvan voor hem of haar zelf vaak nog maar nauwelijks tot hem of haar zijn doorgedrongen, laat staan dat de persoon in kwestie zich een ondernemender werkprofiel eigen heeft gemaakt. In mijn workshop sta ik daar overigens uitgebreid bij stil en geef ik tal van tips. Ik zie om mij heen dat een flink aantal mensen zich nog onvoldoende bewust zijn van het onomkeerbare proces wat gaande is op een open en steeds sneller kantelende arbeidsmarkt en de implicaties die dat op hen als persoon zal hebben. Een “persoonlijke assistent” op dat gebied zal je overdreven in de oren klinken, maar in werkelijkheid is dat helemaal niet zo gek, want werkzaam in een organisatie kan je doorgaans moeilijk checken of de arbeidszekerheid bij deze werkgever op de langere termijn ook voor jou nog gewaarborgd is. In dat kader kan een eminente sparringpartner van tijd tot tijd beslist van waarde zijn.

Velen zoeken nog naar “de traditionele baan”, terwijl het gaat om: creator(!) te zijn van jouw ondernemerschap in de baan die jij ambieert!

Veel mensen zijn nog zoekende naar een traditionele baan heb ik in de afgelopen bijna 2 jaar als eigenaar van www.hetuitzendbureau.nl gemerkt. Liefst nog met de uiteindelijke status en zekerheid van een contract van onbepaalde duur. Hoe begrijpelijk ook, realistisch is dat niet (meer). We zien nu, met een veranderende wetgeving per 1 juli 2015 op het gebied van het arbeidsrecht op komst, dat de status van uitzendkrachten en anderen met een tijdelijk dienstverband verder afbrokkelt. Het zal begrijpelijke boosheid bij sommigen veroorzaken, maar verwondering hoeft het zeker niet te wekken want het past nu eenmaal wel op een natuurlijke manier in de voortgaande beweging die al veel langer aan de gang is.

Werkgevers verwachten van hun werknemers “ondernemerschap” omdat zij collegialer, enthousiaster en productiever zijn. Een terechte en gerechtvaardigde wens vind ik. Het komt er dus op aan dat werknemers zelf gaan nadenken en handelen als “ondernemer” in loondienst(!) en regie gaan nemen over dat wat zij hebben te bieden op het gebied van werk! Dat betekent jezelf profileren en positioneren als ondernemer, of je nu wel of niet in loondienst bent. En als je ondernemend met jezelf en de arbeidsmarkt aan de slag gaat zal je merken dat er nog steeds ruim voldoende kansen zijn om de creatie van een droombaan of droombusiness in vervulling te laten gaan. Daarvan zien we genoeg resultaten.

Check onder het kopje “Workshop” de daar aanwezige info.┬á

Met een klik op de bijgaande link WORKSHOP mei 2015 kun je kennis nemen van alle details en informatie over deze door mij ontwikkelde workshop welke ik vanaf mei 2015 inmiddels aan organisaties aanbied. Op verzoek kan deze workshop overigens ook aan een groep werkzoekenden worden gegeven, want deze workshop heb ik met name ontwikkeld om werknemers te helpen nadrukkelijker zicht te laten krijgen op de noodzaak om je als werknemer als ondernemer te gaan profileren!

< Naar alle blog berichten

 • Referenties de laatste 3


  Marloes Van Mensvoort
  Henk is bij uitstek een mensen-mens. Hij is oprecht geïnteresseerd in alles wat ...
  Lees meer...
  Els Umans
  Henk Overmeer ken ik als een bijzonder, integer en sensitief persoon, met talent...
  Lees meer...
  Caroline Martinot Fotografie
  Henk is twee keer bij me geweest voor het maken van een profielfoto voor social ...
  Lees meer...
  Ga naar alle referenties
 • © Copyright 2017, Henk Overmeer. Alle rechten voorbehouden.